هدف گذاری اسمارت (smart)

هدف گذاری به روش اسمارت مدلی است که براساس آن دستیابی به اهداف محتمل‌تر می‌شود. هدف گذاری به روش اسمارت دارای اصول و روش هایی مانند قابلیت اندازه گیری و زمان بندی است که در صورت رعایت آنها، دستیابی به اهداف امکانپذیرتر می‌شود.

هدف چیست؟ هدف یک خواسته است که شما در جهت دستیابی به آن کوشش خاصی می کنید. در این مفهوم « خواسته» نتیجه دقیق و ملموسی است که شما آمادگی دارید برای رسیدن به آن کوشش کنید. البته میزان کوشش وابسته به نوع هدف است.

یک هدف مانند یک بذر است، هرچقدر یک بذر خوب و مرغوب باشد به همان میزان احتمال سر از خاک بیرون آوردن و رشد کردن آن بیشتر است، هیچ کشاورزی بذرهای خراب و کرم زده را برای کاشتن انتخاب نمی کند، ما هم باید مانند کشاورزان از بذرهای خوب استفاده کنیم تا بتوانیم احتمال دستیابی به یک هدف را افزایش دهیم.

اسمارت (SMART) اختصار این کلمات است:

Specific: مشخص،

Measurable: قابل اندازه گیری،

Attainable: دست یافتنی،

Realistic: واقع گرایانه،/Relevant: مرتبط

Timely/Time Bound: در محدوده زمانی مشخص

 شاید تعریف سرواژه‌ی SMART نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد تا بتواند اهمیت کارآمدی و بازخورد را نیز بازتاب دهد. برخی نویسندگان هم آن را گسترش داده‌اند تا روی حیطه‌های بیشتری تمرکز داشته باشد؛ برای مثال SMARTER که شامل Evaluated (ارزیابی شده) و Reviewed (بررسی شده) هم می‌شود.

نتیجه گیری

هدف گذاری به روش اسمارت، در همه‌ی کار‌ها و فعالیت‌های شما موثر است. اگر مدیر یک مجموعه هستید، اگر سرپرست خانوار هستید، اگر مربی ورزشی هستید، اگر کنکور داشته یا قصد ادامه تحصیل دارید، اگر می خواهید وزن کم کنید، اگر اهدف و آرزوهای مالی دارید و … می‌توانید از این اصول برای هدف گذاری کمک بگیرید. پس کاغذ و قلمتان را بردارید و با یک برنامه ریزی اساسی شروع کنید. به یاد داشته باشید مسیر رسیدن به اهداف مسیری چالش برانگیز است که قبل از حرکت به سوی این اهداف باید این چالش‌ها را پیش بینی کنید و بپذیرید.

7 فروردین 1399

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.