متد لین (Lean Method) چیست ؟

متد لین (Lean method) یک رویکرد علمی برای ایجاد مدیریت در استارتاپ و دستیابی هرچه سریع تر به محصول مورد نظر می باشد. لین استارتاپ در واقع سیستمی برای راه اندازی کسب و کار است که اولین بار در سال 2008 توسط کارآفرینی به نام اریک ریس (Eric Ries) معرفی شد و در سال 2011 در کتاب خود به نام نوپای ناب (The Lean Startup) به تفصیل به توضیح در مورد آن پرداخت.

لارن فوندوس (Lauren Foundos) بنیانگذار و مدیرعامل FORTË در مورد کتاب لین استارتاپ می گوید:

لین استارتاپ کتاب فوق العاده ای است، چون در مورد تجربیات شخصی اریک ریس است. او در کتاب خود به اشتباهاتش اعتراف کرده و به خواننده کمک کند تا به آن ها دچار نشود.او در مورد اهمیت درک مخاطبین هدف، درست کردن کمینه محصول پذیرفتنی (MVP)، تمرکز بر معیارهای مهم و چگونگی وفق دادن خود با بازار بدون اتلاف زمان زیاد گفتگو می کند. همه توصیه های او بسیار ارزشمند و کمک کننده بوده و به بنیانگذاران کمک می کنند به اشتباهات مرسوم دچار نشوند.

هدف این استراتژی تولید محصول نهایی برای ارسال به مشتری و حتی ساخت نمونه اولیه (Prototype) نیست؛ بلکه هدف آن به حداکثر رساندن یادگیری از طریق مهندسی افزایشی و مداوم است. (یادگیری در مورد ویژگی های محصول، نیازهای مشتری، قیمت گذاری صحیح و کانال های توزیع و عرضه از این قبیل یادگیری های هستند.) در قسمت “تولید”، کمینه محصول پذیرفتنی (MVP) ساخته می شود. درک این نکته حیاتی است که منظور از MVP محصولی با قابلیت های کمتر نیست، بلکه ساده ترین چیزی است که می توانیم به مشتری نشان داده و به کمک آن بیشترین بازخوردها را در مدت زمان محدودی دریافت کنیم.

برای مخترعان لغت ایده یعنی بینشی که سریعاً به برنامه ریزی نیاز داشته تا آن را به ثمر برسانند. ولی فرضیه یعنی حدسی که بر پایه اطلاعات و تجربه است و برای اثبات آن نیازمند داده ها و آزمایشات هستیم.

لین استارتاپ با زدن مهر تأئید بر اینکه ایده مدنظر مجموعه ای از فرضیات آزمایش نشده است بینش بزرگی به دست می دهد، چون محصولی که قرار است ساخته شود باید با فرضیه ای که می خواهیم آزمایش کنیم همسان باشد. کمینه محصولی که قرار است ساخته و مشتریان مناسب را برای آن پیدا کنید، با کمینه محصولی که قرار است برای آزمایش قیمت گذاری ساخته شود متفاوت است. این محصولات نیز با کمینه ای که قرار است به منظور آزمایش ویژگی های خاصی از محصول بسازیم تفاوت دارند. تمامی این فرضیات و کمینه محصول ها در طول زمان با افزایش یادگیری تغییر پیدا خواهند کرد.

 

5 اصل اساسی متد لین – Lean Method

  1. Lean method کارآفرین ها همه جا هستند. نیازی نیست برای کارآفرینی حتما در گاراژ خانه خود کار کنید.
  2. کارآفرینی به نوعی مدیریت است. استارتاپ یک سازمان است و به مدیریت نیاز دارد، اما این مدیریت باید متناسب با شرایط خاص استارتاپ ها باشد.
  3. یادگیری همزمان با اعتبارسنجی هدف اصلی استارتاپ ها یادگیری ساخت یک مدل کسب و کار پایدار و مقیاس پذیر است. این یادگیری باید بر اساس یک روش علمی باشد تا بتوان هر یک از عناصر کسب و کار را جداگانه ارزیابی و اعتبارسنجی کرد.
  4. حسابداری نوآوری برای اینکه بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم، باید ابتدا میزان پیشرفت را اندازه گیری کنیم، اهدافی مشخص تعریف کنیم و وظایف را داخل تیم اولویت بندی کنیم. به این ترتیب، نوع جدیدی از حسابداری به نام حسابداری موآوری به وجود می آید.
  5. بساز-بسنج-بیاموز استارتاپ ها یک چرخه بنیادی دارند. آن ها باید ایده را به محصول تبدیل کنند، از مشتری(کاربر) بازخورد دریافت کنند و سپس تصمیم بگیرند که به راهشان ادامه دهند یا اینکه چرخش (Pivot) کنند.
5 فروردین 1399

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.