بایگانی دسته «استارتاپ»

پرسونا چیست؟ پرسونا (persona) در زبان انگلیسی به معنای ویژگی‌های خاصی از یک نفر است که توسط دیگران قابل تعریف باشد. به عبارت دیگر، ویژگی‌های درونی فرد که شاید زیاد به چشم اطرافیان نیاید یا باید خیلی …

24 اردیبهشت 1399

بازاریابی چریکی چیست ؟ وقتی اصطلاح بازاریابی چریکی را می شنوید، احتمالا به جنگ چریکی فکر میکنید، احتمالا کنجکاو  شده اید که بازاریابی چریکی (گوریلا مارکتینگ ) چیست ؟ و این نوع بازاریابی چگونه می تواند برای …

18 فروردین 1399

متد لین (Lean method) یک رویکرد علمی برای ایجاد مدیریت در استارتاپ و دستیابی هرچه سریع تر به محصول مورد نظر می باشد. لین استارتاپ در واقع سیستمی برای راه اندازی کسب و کار است که اولین …

5 فروردین 1399